×

İşçi Alacağını Ödememek Görevi Kötüye Kullanma Suçu Av. Özge Altun

İşçi Alacağını Ödememek Görevi Kötüye Kullanma Suçu Av. Özge Altun

İşçi Alacağını Ödemeyen İdareci Görevi Kötüye Kullanma Suçu Av. Özge Altun. Kesinleşen Mahkeme kararına rağmen işçi alacağını zamanında ödemeyen idareci hakkında görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle dava açılabilir mi? Antalya Barasu Avukatlarından Av. Özge Altun konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. İşçi Alacağı Av. Özge Altun Antalya

Bilindiği üzere; görevi kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Millete ve Devlete Karşı Suçlar kısmında Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar bölümünün 257. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde hükmüne göre; kamu görevlisi, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek yada görevin gereklerini ihmal ederek veya geciktirerek kişilerin mağduriyetine veya kamu zararına neden olması halinde görevi kötüye kullanma suçu işlemiş olacaktır.

Görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarına bakıldığında; suçtan mağdur olan kişinin olması, görevi kötüye kullanma suçunun  kast ile işlenmesi sonucunda kamunun zararının oluşması veya kişisel menfaat elde eidlmiş olması esastır.

Mahkeme kararıyla doğan işçi alacaklarının durumuna bakıldığında;   İş Mahkemesinin  kararıyla  Sağlık Bakanlığıkamu kurumu aleyhine açılan davanın kabul edilmesi üzerine, söz konusu karara istinaden davacı vekilince  İcra Dairesine ilamlı icra takibine başlanmaktadır.

Genel olarak Kurumların Hukuk ve Muhakemat Birimi veya Hazine Avukatlarınca karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulacağı, söz konusu karar dayanak gösterilerek davacı vekili tarafından Bakırköy İcra Dairesinde ilamlı icra takibi başlatıldığı, idarece icra takibinin ödenmesine karar verildiği takdirde öncelikle  çalıştığı kuruma ödettirilmesi, işçinin çalıştığı işverenler tarafından ödeme yapılmaması halinde nihai takdirin üst idarenin olmak üzere ödemenin yapılıp yapılmayacağı, ödemeye karar verilmesi halinde yasal faiz işlememesi için borcun ödeme tarihindeki tutarın dikkate alınarak yapılması, ödeme yapıldıktan sonra ödeme evraklarının Hukuk ve Muhakemat Birimine veya Hazine Avukatına gönderilmesi, rücu davası açılması isteniyorsa kurum Makamından alınacak olurla birlikte gerekli belgelerin gönderilmesi talep edildilmektedir.

           Yapılan işlemlerde esas olan mahkeme kararının uygulanarak davacının mağduriyetinin giderilmisidir. Davacıya yapılan ödemenin işçiyi çalıştıran işverenlerden tahsil edilmesi amacıyla rücu davasına başlandığı   için bu aşamada herhangi bir kamu zararından söz etmek mümkündeğildir.

Kamu Görevlilerince Mahkeme kararının  gecikmeli olarak yerine getirilmesinde birinci derece mahkemesinin kararının istinafa açık olduğu ve söz konusu kararın henüz kesinleşmediği gerekçesi ve kamu menfaati gözetilerek ödenmeme cihetine gidilmektedir.

Birçok olayda temin edilen bilgi, belge  ışığında incelendiğinde; Konun yolu sona erene kadar yapılan işlemlerde Görevi Kötüye Kullanma suçunun unsurlarının oluşmadığı, davacıya ödeme yapılmamasının nedeni henüz yargı süreci bitmediği için ortada bir  mağduriyetin olmadığı, yerel mahkeme kararının uygulanmasında yaşanan gecikmenin söz konusu kararın istinafa götürülmüş olması sebebiyle henüz kesinleşmediği düşüncesinden kaynaklandığı,  kamu menfaatinin korunmaya çalışıldığı anlaşılmakta olup bu süreçte görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı kanaatindeyim.

Ancak kanun yolu sona erdiği halde işçi alacağını ödemeyen idareciler hakkında Görevi Kötüye Kullanma Suçu unsurlarından kişilerin mağduriyetine neden olma fiili oluşacağından haklarında dava açılma riski vardır.

Av. Özge Altun

Telefon: 0 530 910 84 11

Adres: Yener Ulusoy Bulvarı No: 19  Yunus Emre Apt. Kat 3 Daire 24 Muratpaşa/Antalya

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Yorum gönder