×

Hukuk Sağlıkta Şiddeti Önler mi?

Hukuk Sağlıkta Şiddeti Önler mi?

Hukuk Sağlıkta Şiddeti Önler mi? S&Ö Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Avukatı Av. Özge Altun, Sağlık Hukuku ile Sağlıkta Şiddeti konu olan bir değerlendirmede bululundu.

Avukat Özge Altun’un Sağlık Hukuku Farkındalıkları Sağlıkta Şiddeti Önlerkonulu açıklaması. Antalya Barosu Avukatlarından Av. Özge Altun, Av. Sedef Öğüt ile birlikte kurdukları S&Ö Hukuk ve Danışmaklık Bürosu olarak sağlık hukukuna verecekleri önceliği şu şekilde anlattı.

Sağlık Hukuku hasta lehine gelişme gösteriyor.

Sağlık Hukuku dünyada ve  Türkiye’de hızla gelişmekte. Sağlık alanda oluşan sorunlar özellikle sağlıkta şiddet gündemi her geçen gün daha çok meşgul etmekte. Haklarını bilen hasta ve yakınları yaptıkları hukuki mücadeleden genellikle haklı olarak çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni hasta ve yakınlarının geçmişte hukuki yollarla hak arama eğiliminde olmamamaları nedeniyle genelllikle çok açık hatalarda hukuk yoluna başvurdukları için sonuç lehlerine olmaktadır.

Sağlık Hukukunu ilgilendiren konuların aslında en başta;

  • Hasta olarak haklarımız nelerdir? Tedavi Hakkı, Doktor Seçme Hakkı, Tedaviye Ulaşma Hakkı

  • Tüketici olarak sağlığımızı tehdit eden bir ürünle ilgili zarar nasıl tazmin edilir? Özellikle Güzellik ve kozmotik ürünlerin, miyadı geçmiş ilaçların

  • Tıbbi bir işlem sonucu her hangi bir sorun yaşarsak ne yapmalıyız? Malpraktis (Doktor Hataları) Özel hastane, Tıp Merkezi, Poliklinik, Diş Hekimi, Muayanehane kaynaklı hatalar.

  • Estetik cerrahi ile ilgili hukuki anlaşmazlıklar nelerdir? Usulsüz yollarla yapılan estedik işlemleri, hastanın mağduriyeti, hekim hataları

  • Trafik kazaları ve diğer kaza/yaralanmalarda yasal haklarımızı biliyor muyuz? Kaza sonucu hastane giderlerinin ödenmesi, Ölüm nedeniyle sigortalardan alınacak tazminatlar

  • Yaşlı ve engelli bireylerle ilgili mevzuat neler sağlıyor? Yaşlıların bakım hizmetleri, Sağlık Hizmetine ulaşma çabaları

– Sağlık hukuku denilince genelde sağlık işletmelrinin veya kamu sağlık sunucularının hukuksal problemleri akla gelirdi. Oysa son yıllarda Hasta Hakları ekseni etrafında gelişme gösteren Sağlık Hukuku hastaların hak arama isteğiyle zenginleşti. Özellikle malpraktis davaları (Doktor Hataları) davaları gün geçtikçe artma eğiliminde.

 

 

Sağlık konusu duygusallığın ve mecburiyetin birleştiği hassas bir konu. Hasta Haklarının aranması ve Hasta Haklarının hukuki süreçlerde kazanımları Sağlıkta Şiddetin önünü kesecektir. hakkını hukuki yolla arayacağını bilmeyen hasta ve hasta yakınları daha çok şiddete başvurabilir. Oysa her vatandaşın ve sağlık çalışanlarının uluslararası antlaşmalar ve yasalarla belirlenmiş hakları var. Hak aramanın yolu ise Sağlık hukukunu iyi bilen ekiplere danışarak başlamalı. Hükümetin son yıllarda yaptığı sağlık alt yapısı birçok gelişmiş ülkede bile yokken sağlıkta şiddetin tırmanması hasta ve hasta yakınlarının hak arama konusundaki eksikliklerinden kaynaklanabilir?

Av. Özge Altun

Antalya SÖ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

www.sohukukburosu.com

Visited 16 times, 1 visit(s) today

Yorum gönder