×

Av. Özge Altun Hangi Davalara Bakar?

Av. Özge Altun Hangi Davalara Bakar?

Av. Özge Altun Hangi Davalara Bakar? S&Ö Hukuk ve Danışmanlık Bürosu genel olarak tüm davalara bakmaktadır. SO Hukuk bürosu yetişmiş Avukat kadrosu  bulunmaktadır. SÖ hukuk Bürosu Avukatı Özge Altun hangi davalara bakar.Antalya Barasu Avukatlarından Özge Altun,

Av. Özge Altun Hangi Davalara Bakar?

Memurların ve Kamu İdarecelerinin Görevden alınması veya isteği dışında atanması davaları.

Memurların Disiplin Cezası itiraz ve iptal davaları.

Memur Maaşları ve diğer ücretlerine yönelik açılacak idari davalar.

Kamu Zararının tespiti ve tahsiline yönelik yapılan işlemlere karşı açılan davalar.

Doktor hatalalarına bağlı malpraktis tazminat davaları.

Hasta Hakları ihlal davaları.

Hatalı tedavi sonucunda zarar gören vatandaşlarımızın her türlü tazminat talep davaları.

Özel Hastaneler tarafından haksız yere alınan ücretlerin geri alınmasına yönelik davalar.

SGK İle Eczaneler arasında yapılan sözleşmeden doğan yaptırımlara karşı açılan davalar.

SGK İle Özel Hastaneler arasında yaşanan yersiz kesinti ve cezaların iptal davaları.

Güzellik Merkezleri ile vatandaşlar arasında yaşanan hatalı uygulamalara yönelik davalar.

Diş tedavisi ile ilgili davalar.

Sosyal Medya üzerinden yapılan hakaret ve küfürlere yönelik açılacak davalar.

Google Adsense Vergi gelirleri ve Varlık Barışı kapsamında açılacak davalar.

İnternet sitelerininden veri çalınmasına karşın açılacak davalar.

İnternet ortamında kişiler hakkında yapılan haksız yayınlara karşı açılacak davalar.

Hosting hizmet sunucularına karşı açılacak davalar.

Trafik Kazalarında arabanın değer kaybına karşı açılacak davalar.

Trafik sigortası kapsamında yaralıların tedavi giderlerini karşılanmaması durumunda açılacak davalar.

Trafik Sigortasının eksik ödeme yapması karşısında açılacak davalar.

Sağlık Kurulu raporlarına karşın yapılacak itiraz ve davalar.

İş Güvenliği kaza tazminat davaları.

Kamulaştırma bedeli ödenmeden arsalarını oukl yeri, sağlık alanı, pazar alanı olarak ayrılmasına karşın açılacak davalar.

2/B Hak sahipliği davaları.

2/B kullanım kadastrosu itiraz davaları.

Kira artış davaları

Kiracı tahliye davaları

 

 

 

 

Visited 12 times, 1 visit(s) today

Yorum gönder