×

Başkasının SGK’sını Kullanarak Tedavi Olmak Suç mu? Av. Özge Altun

Başkasının SGK’sını Kullanarak Tedavi Olmak Suç mu? Av. Özge Altun

Başkasının SGK’sını Kullanarak Tedavi Olmak Suç mu? Av. Özge Altun. S&Ö Hukuk Bürosu Avukatı Av. Özge Altun bir kimsenin başka bir vatandaşın T.C. Kimlik Numarası ve SGK’sını kullanarak hastane, aile hekimi ve diş hastanelerinde tedavi olması, ilaç alması veya ameliyat olmasının suç olduğunu, SGK’nın bu konuda yaptığı incelem sonucunda hem ceza alacağını hemde tedavi masraflarının kendisinden alınacağını belirtti.

5510 sayılı Kanun’un 71’inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması yasaktır. Bu fiilleri işleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanunî faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmü uyarınca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasına veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesine sebebiyet vermesi halinde, Kurumun uğradığı zararın iki katı kanuni faiziyle birlikte tahsili yoluna gidileceği ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği açıktır.

Bu nedenle ister tanıdık biri veya akraba olsun ister başka bir vatandaş olsun başkalarına ait sgk ve kimlik bilgilerini kullanarak sağlık hizmeti alan vatandaşların tespit edilmesi halinde ağır cezalar ile karşı karşıya kalacakları unutulmamalıdır.

Yine sitemize gelen sorulardan biri olan, imama nikahlı eşini resmi nikahlı eşinin kimlik bilgileri ve SGK’sı ile   muayene ettirdiği iddia edilmekte olan bir kişinin durumu da  “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması” olarak değerlendirilmiştir.

Av. Özge Altun

Telefon: 0 530 910 84 11

Adres: Yener Ulusoy Bulvarı No: 19  Yunus Emre Apt. Kat 3 Daire 24 Muratpaşa/Antalya

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Yorum gönder