×

Güzellik Merkezi Davaları Av. Özge Altun

Güzellik Merkezi Davaları Av. Özge Altun

Güzellik Merkezi Davaları Av. Özge Altun

Güzellik Merkezleri tarafından hatalı yapılan işlemlere yönelik davalar ile, güzellik merkezleri tarafından il sağlık müdürlükleri tarafından yapılan mühürleme ve para cezası işlemlerine yönelik davalar hakkında açıklamalarda bulunan S&Ö Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Avukatlarından Av. Özge Altun şunları kaydetti.

Tarafımıza gelen davaların başında Güzellil Merkezlerinin Sağlık Müdürlükleri tarafından mühürlenmesi veya para cezası verilmesine karşın açılan davalar gelmektedir. Ülkemizde son zamanlarda hızlı büyüyen Güzellik Merkezleri Hizmetlerine yönelik mevzuatlarda hızlı değişim gösterdiği için bu hizmeti sunan merkezlerde zaman zaman zor duruma düşmektedirler.

S&Ö Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak tarafımıza Gelen Davaları inceledikten sonra en fazla yanılgıya düşülen hususları belirledirl ve ilgili mevzuatları gündeme taşıdık Buna Göre:

Güzellik Salonlarının denetimi; 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Güzellik Salonlarının denetiminin belediyelere ait olduğu, ilgili yönetmelikte 31934 sayılı Resmi Gazetede yayımlana değişiklik çerçevesinde yetkili idarelerce yapılan denetimlerde İl sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin de yer almasının öngörüldüğü.

Mülga “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” geçerli iken faaliyet gösterip bu yönetmelik kaldırıldıktan sonra Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik‘in geçici dördüncü 4. maddesinin de atıfta bulunan tıbbi şartları sağlayarak güzellik merkezinden polikliniğe dönüşen sağlık kuruluşlarının denetiminin “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yapıldığı

Belediye  yetkilileri ile yapılan denetimlerde veya diğer inceleme ve soruşturmalar esnasında güzellik salonlarında niteliği gereği yapılmaması gereken bir işlemin varlığının tespiti halinde İl Sağlık Müdürlüklerince ilgili güzellik salonlarının sorumlu müdürleri ve söz konusu işlemi yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ek 11 maddesi ve 1219 sayılı kanun 25. maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına, iş yeri hakkında işlem tesis edilmesi için de Belediye Başkanlıklarına suç duyurusunda bulunulması gerektiği

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) “Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuat ile belirlenen politika ve düzenlemelere uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak”  hükmü ve 508 maddesi “Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilir.” Hükümlerine dayanılarak;

Ayrıca Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 1219 Sayılı Tabebet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 663 Sayılı Kanun kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerinin görevleri dahilinde Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi İzinsiz ve ruhsatsız güzellik merkezlerinde verilen sağlık hizmeti kapsamındaki uygulamaları denetler.

Güzellik Merkezlerinde insan sağlığına verilen zararlara yönelik açılacak davalarda, Güzellik merkezinin statüsü çok önemli olup yukarıda sayılan mevzuatlara aykırı kurulmuş ve çalışmakta olan güzellik merkezinin vatandaşlara verdiği kalıcı hasar veya ölüm olaylarında güzellik merkezinin hukuki durumuna göre dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

S&Ö Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak güzellik merkezi davaları, dudak dolgusu davaları, botoks enjeksiyonu davaları, PRP davaları, mezoterapi davaları, dermatolojik lazer uygulamaları davaları bu konuda davarınıza destek verilebilmektedir.

Av. Özge Altun

Telefon: 0 530 910 84 11

Adres: Yener Ulusoy Bulvarı No: 19  Yunus Emre Apt. Kat 3 Daire 24 Muratpaşa/Antalya

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Yorum gönder